Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Klenovec (Slovensko : vodná nádrž)

NAJväčšia zásobáreň pitnej vody s objemom nádrže 8,43 mil. m3. Nachádza sa uprostred Stolických vrchov. Vznikla prehradením údolia rieky Klenovská Rimava. Kamenitá priehrada leží nad obcou Klenovec všetkým na očiach a predsa ukrytá. V literatúre sa tiež uvádza aj názov "Klenovská priehrada".Zdroj:
  • www(Malohont), cit. 18.3.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha