Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Prírodná pamiatka Prielom Muráňa (Slovensko)

Prírodna pamiatka Prielom Muráňa sa nachádza v juhovýchodnej časti Licinskej pahorkatiny, v katastrálnom území obcí Bretka a Meliata. Bola vyhlásená v roku 1980 na výmere 39,55 ha.Zdroj:
  • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2002; autorizovaná forma
  • www(Enviroportal, štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR), cit. 10.9.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha