Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Lopej (Podbrezová, Slovensko)

Lopej je miestna časť obce Podbrezová.Poznámka: Obec Podbrezová vznikla v polovici 19. storočia ako osada obce Lopej. Podbrezová ako miestna časť obce Lopej a potom aj ako samostatná obec sa vyvíjala ako súčasť miestnych železiarní. Od roku 1949 do roku 1959 vygurovali Podbrezová a Lopej ako dve samastatné obce. Od roku 1960 je Lopej miestna časť obce Podbrezová.Zdroj:
  • www(Podbrezová, oficálne webové sídlo obce), cit. 16.10.2019; iná forma názvu
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 26.6.2018; iná forma názvu
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha