Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales (Slovensko)

Badínsky prales alebo Kulisovo je národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín v Banskobystrickom kraji na strednom Slovensku. Rozloha samotnej rezervácie je 300 300 m², ochranné pásmo má rozlohu 1 234 300 m².Zdroj:
  • www(Enviroportal, štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR), cit. 23.10.2018; autorizovaná forma; ‬faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha