Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Bátka (Slovensko)

Bátka je obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota.Poznámka: Obec vznikla zlúčením obcí Vyšná a Nižná Bátka v roku 1907.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 31.5.2018; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha