Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Brádno (Hnušťa, Slovensko)

Brádno sa nachádza 9 km od centra mesta Hnušťa v okrese Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Bývalá samostatná obec leží v Revúckej vrchovine, v údolí Striežovského potoka, v nadmorskej výške 361 m n. m. Brádno je malou vyľudňujúcou sa obcou, 1 km od hlavnej cesty II/526, pod sedlom Brezina.Poznámka: Obec bola založená na valaskom práve, písomne je doložená v roku 1413. V obci je zachovaná pôvodná drevená ľudová architektúra.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 12.6.2018; iná forma názvu
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 6.6.2018; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha