Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Čížovec (Malé Dvorany, Slovensko)

Obec je doložená od r. 1380. Patrila Ludanickým.Poznámka: Obec sa rozdelila na Dolný a Horný Čížovec, ktoré postupne splynuli s Malými Dvoranmi. Malé Dvorany boli v roku 1967 pričlenené k obci Bojná v okrese Topoľčany.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko, cit. 11.10.2017; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha