Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Potok (Rimavská Sobota, Slovensko)

Potok je obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota, v Banskobystrickom krajiZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; iná forma názvu
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 8.3.2021; iná forma názvu
  • www(Najkrajší kraj.sk; Ten Banskobystricky), cit. 8.3.2021; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha