Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Dolné Držkovce (Veľké Držkovce, Slovensko)

V roku 1970 sa obce Dolné a Horné Držkovce zlúčili do obce Veľké Držkovce. V roku 1976 sa k nim pričlenila obec Čuklasovce.Poznámka: Obec Držkovce sa spomína už v roku 1232 ako osada Filipa, syna comesa Dezidera. V roku 1400 sa obec spomína ako Dersk. V roku 1426 sa spomínajú Dolné Držkovce ako Also Dersk, 1497 Draskovec, 1525 Derskocz, 1773, Dolné Drsskowcze. Maďarský názov obce sa ustálil v podobe Alsó Drskóc.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 15.6.2018; odkazová forma
  • www(Veľké Držkovce, oficiálne stránky obce), cit. 15.6.2018; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha