Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Čuklasovce (Veľké Držkovce, Slovensko)

V roku 1976 sa obec Čuklasovce pričlenila k obci Veľké Držkovce, ktora v roku 1970 vznikla zlučením obcí Horné a Dolné Držkovce zlúčili do obce Veľké Držkovce.Poznámka: Spomínajú sa v roku 1352 ako Chuklaz, 1598 Cwklssocz, 1773 Cžuklasowcze, maďarsky Csuklász. Boli kuriálnou dedinou zemianskeho rodu Čuklasovských (Csuklasóczi, Csuklaszi) a ich dedičov.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 15.6.2018; odkazová forma
  • www(Veľké Držkovce, oficiálne stránky obce), cit. 15.6.2018; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha