Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Šajba (Strelníky, Slovensko)

Šajba sa od roku 1948 premenovala na obec Strelníky., ktoré sa nachádzajú v okrese Banská Bystrica.Poznámka: Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1465 pod názvom Saiba - ide o privilégium kráľa Mateja Korvína, v ktorom kráľ potvrdzuje staršie výsady kráľovského mesta Ľubietová, ktoré boli zničená počas husitských vojen. Z textu vyplýva, že Saiba existovala už pri vpáde husitov v roku 1433 a môžeme predpokladať, že obec vznikla už niekedy medzi rokmi 1379 a 1433. Neskôr sa názov obce menil na Saiby (1629), Schajba (1786), Šajba (1920) až do dnešného názvu Strelníky (1948).Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 6.9.2017; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha