Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Horné Držkovce (Veľké Držkovce, Slovensko)

V roku 1970 sa obce Horné a Dolné Držkovce zlúčili do obce Veľké Držkovce. V roku 1976 sa k nim pričlenila obec Čuklasovce.Poznámka: Vznikli pravdepodobne delením majetku rodu Držkovských a jeho dedičov. Prvá písomná zmienka je z roku 1358. V roku 1515 sa spomínajú ako Felsew Derskfalva, 1773 ako Horné Drsskowcze, maďarsky Felso Drskóc (Felsodraskóc).Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 15.6.2018; odkazová forma
  • www(Veľké Držkovce, oficiálne stránky obce), cit. 15.6.2018; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha