Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Selišťany (Záhorce, Slovensko)

Poznámka: V roku 1907 bola obec pričlenená k Záhorciam v okrese Veľký Krtíš na Slovensku. Obec je doložená z roku 1256.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 2.3.2018; autorizovaná forma; faktografické údaje; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha