Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Dolná Mičiná (Slovensko)

Dolná Mičiná je obec na Slovensku, v okrese Banská Bystrica, Banskobystricky krajZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 17.3.2021; iná forma názvu
  • www(Dolná Mičiná; Oficiálne stránky obce Dolná Mičiná), cit. 18.3.2021; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha