Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Dlhoňa (Slovensko)

Obec na Slovensku v okrese Svidník. Obec vznikla v rokoch 1573 - 98 ako osada panstva Makovica. Obec je doložená z roku 1618.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 2.8.2017; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha