Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Západoslovenský kraj (Slovensko)

Kraje boli na Slovensku zrušené s účinnosťou od 19. decembra 1990. Po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sa začalo pracovať na novom administratívnom usporiadaní štátu. Od 1. júla 1996 vzniklo na Slovensku 8 nových krajov. Na území bývalého Západoslovenského kraja vznikol Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj. Došlo aj k výrazným územným zmenám v štruktúre okresov. Mnoho miest sa po novom stalo sídlami okresov. Po novom došlo aj k posunu hranice západného slovenska smerom na stred. Preto mestá Prievidza, považská Bystrica a Púchov prešli zo stredného na západné slovensko.Zdroj:
  • www(Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), cit. 15.2.2017; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha