Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Sídlisko Hliny (Žilina, Slovensko)

Sídlisko Hliny je prvé a najstaršie sídlisko v Žiline. Tvorí ho osem menších samostatných sídlisk Hliny I až Hliny VIII a tie sa zadeľujú do dvoch urbanistických celkov Hliny I - IV a Hliny V - VIII. S výstavbou sídliska sa začalo v roku 1955 a ukončenie bolo v roku 1977.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje

Prevádzkované v systéme Koha