Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Cerová (Slovensko)

Obec na Slovensku v okrese Senica. Obec tvoria pôvodne tri samostatné obce. V roku 1896 boli zlúčené obce Cerová a Lieskové a dostali jednoslovné pomenovanie Korlátko, čo znamená Korlátsky kameň.V roku 1918, po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky sa obec začala volať Cerová-Lieskové. V roku 1976 sa k obci pripojila obec Rozbehy a obec dostala pomenovanie Cerová. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1324, v ktorej sa uvádza názov obce Korlathkeu, v roku 1446 ako Liezko Podhrad - majetok korlátskeho panstva.Zdroj:
  • www(Cerová Oficiálne stránky obce), cit. 9.2.2018; faktografické údaje
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha