Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Únovce (Kajal, Slovensko)

Obec je doložená z roku 1251. Spomína sa z roku 1251. Od konca 13. storočia patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v 16. storočí Losonczyovcom, v 17. storočí panstvu Galanta.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje

Prevádzkované v systéme Koha