Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Nová Jelka (Jelka, Slovensko)

Obec vznikla v chotári Jelky. Spomína sa rok 1239 až 1471. V roku 1553 patrila klariskám v Budíne, neskôr klariskám v Bratislave, potom náboženskej základine. Začiatkom 19. storočia ju kúpili Esterházyovci, po nich Zichyovci, Bathyányiovci, Pálffyovci.Poznámka: V roku 1960 bola k Jelke pričlenená Nová Jelka v okrese Galanta.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 1.3.2017; iná forma názvu
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha