Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Orávka (Slovensko)

Obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Obec sa spomína od roku 1951 odčlenením sa osady Slávikovo, patriacej dovtedy k Rimavskej SečiZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997), 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 2.9.2021; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha