Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Lehota (Oravce, Slovensko : zaniknutá obec)

Zaniknutá obec, ktorá patrila do intravilánu obce Oravce (okres Banská Bystrica). Zanikla za nepokojov v polovici 15. storočia.Poznámka: Obec Lehota má prvú písomnú zmienku pod názvom Lehota z roku 1424. Uvádza sa v roku 1424 ako vlastníctvo Vigľašského panstva.Zdroj:
  • www(E-obce), cit. 18.8.2017; iná forma názvu
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha