Základný náhľad Náhľad MARC

Mojšova Lúčka (Žilina, Slovensko) (Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.
Prednostná forma: Mojšova Lúčka (Žilina, Slovensko)
Použitý na/viď od:
  • Mogyssova Lwchka
  • Mois Lučka
  • Moyssowa Lúčka
  • Gerova Lucska
Pozri tiež:

www(Žilinak), cit. 30.4.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje

Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; iná forma názvu

Mojšova Lúčka je mestská časť Žiliny. Leží 6 km východne od centra mesta. Na západe susedí so Žilinou a s mestskou časťou Trnové, na juhu s obcou Stráňavy, na východe so Strečnom a severnú hranicu tvorí Váh a Vodné dielo Žilina, ktoré je prirodzenou hranicou s chotármi obcí Mojš a Nededza. Do obce Mojš vedie ponad vodné dielo lávka pre peších. Počet obyvateľov Mojšovej Lúčky sa dlhodobo pohybuje okolo 410.

Prevádzkované v systéme Koha