Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Mojšova Lúčka (Žilina, Slovensko)

Mojšova Lúčka je mestská časť Žiliny. Leží 6 km východne od centra mesta. Na západe susedí so Žilinou a s mestskou časťou Trnové, na juhu s obcou Stráňavy, na východe so Strečnom a severnú hranicu tvorí Váh a Vodné dielo Žilina, ktoré je prirodzenou hranicou s chotármi obcí Mojš a Nededza. Do obce Mojš vedie ponad vodné dielo lávka pre peších. Počet obyvateľov Mojšovej Lúčky sa dlhodobo pohybuje okolo 410.Zdroj:
  • www(Žilinak), cit. 30.4.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha