Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Hegy (Čierny Brod, Slovensko)

Obec je doložená z roku 1337. Patrila hradu Bratislava. Neskôr jej obyvatelia získali zemanské výsady a podľa názvu obce sa menovali Hegyiovci.V roku 1715 bola kuriálnou obcou.Poznámka: V roku 1943 bola obec pričlenená k Čiernemu Brodu v okrese Galanta.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 1.3.2017; iná forma názvu
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha