Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Veľké Tŕnie (Vinosady, Slovensko)

Obec je doložená z roku 1028. Vyvinula sa v chotári obce Trnie. V roku 1256 patrila rodine Csukárovcov, v roku 1291 ju bratislavský kastelán Ján Csukár poručil bratislavskej kapitule.Poznámka: Zlúčením obcí Veľké a Malé Trnie vznikla v roku 1965 obec Vinosady v okrese Pezinok.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 20.6.2018; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha