Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Malé Tŕnie (Vinosady, Slovensko)

Obec je doložená z roku 1294. Vznikla v chotári obce Trnie. Patrila zemianskym rodinám, v roku 1553 Gašparovi Serédymu, v 17. storočí Ostrošičovcom, v roku 1754 Jánovi Dejeanovi, v roku 1884 vlastnil tunajšie majetky Gottlieb Haase, koncom 19. storočia. Samuel Grossner.Poznámka: Zlúčením obcí Veľké a Malé Tŕnie vznikla v roku 1965 obec Vinosady v okrese PezinokZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 20.6.2018; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha