Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 245637

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20240412125746.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 240408 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0129140
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Dátum vzniku korporácie: 1957
 • Koniec pôsobenia/činnosti: 1960

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresné vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: múzeá
 • Typ korporácie: vlastivedné múzeá

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Hlohovec, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: etnografia

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : OVM Hlohovec

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresné vlastivedné múzeum v Hlohovci

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: b
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresné múzeum (Trnava, Slovensko)

665 ## - Odkaz na históriu záhlavia

 • Historická poznámka: Nasledujúce názvy: Okresné múzeum Trnava so sídlom v Hlohovci (1970-1990); Vlastivedné múzeum (1999-)

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: a 40 rokov Vlastivedného múzea v Hlohovci. In: Múzeum. Roč. 45. Č. 2 (1999), s. 13;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; história

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Vlastivedné múzeum Hlohovec), cit. 9.4.2024;
 • Nájdená/získaná informácia: odkazová forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Múzeum, najprv ako okresné a potom mestské, prešlo r. 1970 do pôsobnosti ONV Trnava, dostalo názov Okresné múzeum Trnava so sídlom v Hlohovci

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha