Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 241011

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20240118091210.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 171205 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0123684
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Renesančný kaštieľ (Turčiansky Peter, Slovensko)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: kaštiele

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Turčiansky Peter, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: historické pamiatky

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Turčiansky Peter (Slovensko : kaštieľ)

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Kaštieľ Turčiansky Peter

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Kaštieľ (Turčiansky Peter, Slovensko)

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Sprac. kol. autorov: Ivan Harminc ... [et al.] : Súpis pamiatok na Slovensku . zv. 3, R-Ž. Bratislava : Obzor, 1969;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(MY Turiec), cit. 5.12.2017;
 • Nájdená/získaná informácia: odkazová forma

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha