Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Židovská náboženská obec (Banská Bystrica, Slovensko)

Typ korporácie: židovské obceSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • sociálne skupiny
  • židia
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • Dejiny židovských komunít v Banskej Bystrici a na Slovensku. In: Bystrický Permon. Roč. XV., č. 1 (2017) S. 10-11 2585-9420; odkazová forma
  • www(Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike), cit. 19.10.2023; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha