Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Špecializovaný ústav hygieny a epidemiológie (Banská Bystrica, Slovensko)

Začiatok pôsobenia činnosti: 1991Koniec pôsobenia činnosti: 1994Typ korporácie: zdravotnícke inštitúcieSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • zdravotníctvo
  • verejné zdravotníctvo
  • verejné zdravie
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Nasledujúci názov: Špecializovaný štátny zdravotný ústav (1995-1998)Zdroj:
  • www(Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica), cit. 14.8.2023: autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha