Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Predná Hora (Muránska Huta, Slovensko)

Predná Hoera je miestna časť obce Muránka Huta na Slovensku, v Banskobystrickom kraji, v okrese RevúcaZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Muránska Huta; Oficiálne stránky obce), cit. 25.10.2022; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha