Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Dúbrava (Liptovský Mikuláš, Slovensko : ložisko antimónu)

Dúbrava je evidovaná lokalita na Slovensku, v okrese Liptovský MIkuláš, kde prebieha ťažba antimónu a iných nerastných surovínZdroj:
  • Baláž, P. - Kúšik, D.: Nerastné suroviny Slovenskej republiky, 2015, cit. 15.7.2022; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Koděra, P.: Ložiská rudných surovín a ich genéza, 2020; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha