Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 220562

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20220920160230.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 220610nn|az||naabn n ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0104082
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Revúca (Slovensko).
 • Podriadená zložka/jednotka: Okresný národný výbor

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: úrady a inštitúcie
 • Typ korporácie: národné výbory

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Revúca, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: štátna správa
 • Oblasť pôsobnosti: miestna správa
 • Oblasť pôsobnosti: kultúra

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresný národný výbor v Revúcej

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : ONV Revúca

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresný národný výbor Revúca

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : ONV v Revúcej

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Veľké prechmaty na Úrade ONV v Revúcej. In: Šafárikov kraj. Roč. 10, č.41, 18.10.1947, s. 1

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Reorganizácia ONV v Revúcej. In: Šafárikov kraj. Roč. 9, č.51-52, 25.12.1946, s. 15
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha