Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Roztoky (Hnilčík, Slovensko)

Roztoky sú osada a miestna časť na východe Slovenska, v okrese Spišská Nová Ves, v Košickom kraji.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Hnilčík; Oficiálne stránky obce), cit. 17.5.2022; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha