Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Horná Trnávka (Prestavlky, Slovensko)

Horná Trnávka je miestna časť obce Prestavlkyna v okrese Žiar nad Hronom, v Banskobystrickom kraji na SlovenskuPoznámka: Horná Trnávka bola v minulosti samostatná obec, v roku 1971 sa pričlenila k obci PrestavlkyZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997), 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 2.11.2021; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha