Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Lupčianska Ulica (Slovenská Ľupča, Slovensko)

Lupčianska Ulica bola do roku 1944 samostatná obec, od roku 1944 je súčasťou obce Slovenská Ľupča, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom kraji na SlovenskuPoznámka: V roku 1944 bola k obci Slovenská Ľupča pričlenená obec Ľupčianska UlicaZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 23.3.2021; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha