Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Veľké Úľany (Slovensko)

Obec na Slovensku v okrese Galanta. Chotár obce bol osídlený od pradávna. Dokazuje to množstvo archeologických nálezov. Najstaršie osídlenie je z mladšej doby hallštatskej a dokazuje ho mohylník kalenderberskej kultúry. Obec sa po prvýkrát spomína v roku 1221.Poznámka: V chotári obce kedysi stávalo viacero samostatných dedín. Tehel sa po prvýkrát spomína r. 1221 ako Terra Tewel, neskôr Willa Tewel a bola majetkom bratislavského hradu. Prvé údaje o obci Lencsehely sú už z r.1386 a bola majetkom Pavla Benefalvyho. Obidve obce zanikli v časoch tureckých vojen. K Veľkým Úľanom bola r.1976 pripojená obec Nové Osady, ktorá vznikla zlúčením bývalých kolónií Hajmáš a Sedín (pôvodne Szőgyén), ktoré r.1927 sa ako Švehlovo odlúčilo od Veľkých Úľan a malo v tom čase 307 obyvateľov. Na Nové Osady bola obec premenovaná v roku 1951.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 16.2.2018; autorizovaná forma
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha