Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 157615

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20231222102329.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201006 n|az|nnaabn n aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0043745
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB1

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1940

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Čermák, František,
 • Dátumy spojené s menom: 1940-

368 ## -

 • : prof.
 • : PhDr.
 • : DrSc.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Praha, Česko
 • Súvisiaca krajina: Česko
 • Iné súvisiace miesta: Praha, Česko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: lingvistika
 • Oblasť pôsobnosti: bohemistika
 • Oblasť pôsobnosti: lexikológia
 • Oblasť pôsobnosti: lexikografia
 • Oblasť pôsobnosti: frazeológia
 • Oblasť pôsobnosti: sémantika
 • Oblasť pôsobnosti: korpusová lingvistika

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav Českého národního korpusu

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: lingvisti
 • Povolanie: bohemisti
 • Povolanie: vysokoškolskí učitelia

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: cze

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Národní knihovna České republiky), cit. 5.12.2023;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Kto je kto v české slavistice), cit. 5.12.2023;
 • Nájdená/získaná informácia: biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 5.12.2023;
 • Nájdená/získaná informácia: biografické údaje; profesijné údaje

678 0# - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Český lingvista, bohemista, vysokoškolský učiteľ, prof. PhDr., DrSc.,* 30. január 1940, Praha, Česko

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

958 ## -

 • : BC

958 ## -

 • : CZ

999 ## -

 • : VIRTUA40 xcze

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

Prevádzkované v systéme Koha