Základný náhľad Náhľad MARC

Preclík, Vratislav, 1946- (Osobné meno)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.
Prednostná forma: Preclík, Vratislav, 1946-

Projektování výrobních procesů, 1992: t.p. (Antonín Zelenka, Vratislav Preclík, Milan Haninger)

www(Národní knihovna České republiky), cit. 25.7.2017; autorizovaná forma; biografické údaje; profesijné údaje

Český technik, vysokoškolský učiteľ, doc. Ing. CSc., publikácie v odboroch ekonómia, hutníctvo, kovové materiály, priemyselné procesy a spracovanie, využitie počítačov, robotika a jej aplikácie, * 26. júl 1946

Prevádzkované v systéme Koha