Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Vyšný Žipov (Slovensko : kaštieľ)

Typ korporácie: kaštieleSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • historické pamiatky
Jazyk:
  • slo
Zdroj:
  • Sprac. kol. autorov: Ivan Harminc ... [et al.] : Súpis pamiatok na Slovensku . zv. 3, R-Ž. Bratislava : Obzor, 1969; autorizovaná forma; odkazová forma
  • www(Vyšný Žipov), cit. 13.12.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha