Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 113296

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20220920160231.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201007 n|az|nnaabn a ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0029303
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)

 • Classification number: KA

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Svidník (Slovensko : okres).
 • Podriadená zložka/jednotka: Bezpečnostná rada okresu

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: bezpečnostné rady

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Svidník, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: bezpečnosť
 • Oblasť pôsobnosti: mimoriadne udalosti

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Bezpečnostná rada okresu Svidník

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : BRO Svidník

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Svidník (Slovensko : okres).
 • podriadená zložka/jednotka: Okresný úrad.
 • podriadená zložka/jednotka: Bezpečnostná rada okresu

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: II. Zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu Svidník v Hrabovčíku. In: Dukla. Roč. XXXX, č. (2018),
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Bezpečnostná rada okresu Svidník, ktorého členom je aj mesto Svidník.

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha