Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Gymnázium Martina Kukučína (Revúca, Slovensko)

V roku 1862 bolo vo vtedajšej Veľkej Revúcej založené Slovenské evanjelické a.v. gymnázium ako prvá úplná stredná škola, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. V roku 1874 bolo uhorskými úradmi Prvé slovenské gymnázium zatvorené. Po dlhšej nútenej prestávke bolo po vytvorení Československej republiky zriadené dňa 19. septembra 1919 v Revúcej československé štátne reálne gymnázium, ktoré sa v priebehu rokov 1927-1929 postupne zrušilo a premenilo na meštiansku školu. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bolo opäť otvorené osemtriedne gymnázium. 1959-60 sa jedenásťročná stredná škola zmenila na dvanásťročnú strednú školu. V septembri roku 1987, pri 125-om výročí založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej bola v histórii školy slávnostne otvorená už štvrtá budova. Zároveň bol škole udelený názov Gymnázium Martina Kukučína.Dokumenty tejto korporácie hľadaj aj pod starším záhlavím Prvé slovenské gymnáziumTyp korporácie: gymnáziáOblasť pôsobnosti:
  • vzdelávanie
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Predtým: Prvé slovenské gymnázium, názov GMK udelený v roku 1987Zdroj:
  • 130. výročie 1. slovenského gymnázia v Revúcej, 1862-1992, [1992]; autorizovaná forma; odkazové formy
  • www(Gymnázium Martina Kukučína), cit. 24.5.2019; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha