Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Bratislavský kraj (Slovensko). Krajský úrad

Práva a povinnosti krajského úradu z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 30. septembra 2007 prešli na obvodný úrad, a od 1.10.2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady.Začiatok pôsobenia činnosti: 1996Koniec pôsobenia činnosti: 2007Typ korporácie: úrady a inštitúcieSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • štátna správa
  • miestna správa
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • www(Ministerstvo vnútra SR), cit. 1.8.2019; autorizovaná forma; odkazová forma
  • www(Právny a informačný portál), cit. 1.8.2019; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha