Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 112534

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20201007092133.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201005 n|az|nnaabn a ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0028541
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Začiatok pôsobenia/činnosti: 1996
 • Koniec pôsobenia/činnosti: 2007

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Banskobystrický kraj (Slovensko).
 • Podriadená zložka/jednotka: Krajský úrad

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: úrady

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: úrady a inštitúcie

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Banská Bystrica, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: štátna správa
 • Oblasť pôsobnosti: miestna správa

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Krajský úrad v Banskej Bystrici

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Ministerstvo vnútra SR), cit. 1.8.2019;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Právny a informačný portál), cit. 1.8.2019;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Práva a povinnosti krajského úradu z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 30. septembra 2007 prešli na obvodný úrad, a od 1.10.2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady.

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha