Základný náhľad Náhľad MARC

(Názov podujatia)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989

Interdisciplinárn medzinárodná konferencia, Bratislava 14.-16.11.2007. Zborník obsahuje aj znenie Deklarácie ku konferencii.Typ korporácie: medzinárodné konferencieSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • spravodajské služby
  • medzinárodná spolupráca
  • tajné služby
  • Európa stredná
  • E‫urópa východná
Jazyk:
  • cze
  • eng
  • slo
Zdroj:
  • Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989, 2008; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha