Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 112286

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20201007092132.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201005 n|az|nnaabn fa ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0028293
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB
 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB13

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Slovensko.
 • Podriadená zložka/jednotka: Ozbrojené sily.
 • Podriadená zložka/jednotka: Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou

410 1# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Slovensko.
 • podriadená zložka/jednotka: Ozbrojené sily.
 • podriadená zložka/jednotka: Vojenský obvod Valaškovce.
 • podriadená zložka/jednotka: Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Vojenský výcvikový priestor (Kamenica nad Cirochou, Slovensko)

510 1# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Slovensko.
 • podriadená zložka/jednotka: Ozbrojené sily.
 • podriadená zložka/jednotka: Vojenský obvod Valaškovce

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Klub vojenskej histórie Beskydy), cit. 21.2.2018;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma; faktografické údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Wikipédia, slobodná encyklopédia), cit. 2.8.2019;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma; info o VVP

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: VVP slúži na komplexné zabezpečenie výcviku OS SR. Na Slovensku máme 3 vojenské obvody (VO). Sú to Záhorie, Lešť a Valaškovce. Spadajú tam aj výcvikové vojenské priestory (VVP). Pod VO Záhorie spadá VVP Záhorie, VVP Kuchyňa a VVP Turecký vrch. Pod VO Lešť rovnomenný VVP Lešť a pod VO Valaškovce zasa VVP Kamenica nad Cirochou.

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • : Vojenský výcvikový priestor Kamenica na Cirochou sa územne stotožňuje s Vojenským obvodom Valaškovce. Od roku 1933 slúžil tento priestor výcvikovým potrebám armády. Od roku 1968 sa začala v tomto priestore budovať moderná výcviková základňa - tanková strelnica, pechotná strelnica, priestor pre hádzanie ručných granátov a samozrejme tankodróm

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA40 xslo

Prevádzkované v systéme Koha