Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Štátny archív (Bratislava, Slovensko). Pobočka Šaľa

Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov - Zoznam štátnych archívov a pobočiekTyp korporácie: inštitúcie a organizácieSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • archívy
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Zdroj:
  • www(Zákony pre ľudí), cit. 26.1.2018; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha