Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 110731

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20201007085436.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201005 n|ac|||aabn a ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0026738
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)

 • Classification number: KA

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Slovensko.
 • Podriadená zložka/jednotka: Hasičský a záchranný zbor Galanta.
 • Podriadená zložka/jednotka: Okresné riaditeľstvo

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: hasičské a záchranné zbory

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Galanta, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: požiarna ochrana

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Hasičský a záchranný zbor Galanta.
 • podriadená zložka/jednotka: Okresné riaditeľstvo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Slovensko.
 • podriadená zložka/jednotka: Ministerstvo vnútra.
 • podriadená zložka/jednotka: Hasičský a záchranný zbor Galanta.
 • podriadená zložka/jednotka: Okresné riaditeľstvo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : OR HaZZ Galanta

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : HaZZ OR v Galante

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Drogám povedz nie!, 2007;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: OR vzniklo 1. apríla 2002; pod Okresné riaditeľstvo sú začlenené Hasičská stanica Galanta, ktorá sídli v jednom objekte s okresným riaditeľstvom a Hasičská stanica v Seredi

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha