Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 110592

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20230626114638.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201007 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0026599
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)

 • Classification number: KA

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Trnavský samosprávny kraj (Slovensko).
 • Podriadená zložka/jednotka: Úrad

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: samosprávne kraje

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Trnava, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: samospráva

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Samosprávny kraj Trnava

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : VÚC Trnava

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Vyšší územný celok Trnava

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : TSSK

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : VÚC

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Trnava.
 • podriadená zložka/jednotka: Úrad Trnavského samosprávneho kraja

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Úrad TSSK

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Haydn a Esterházyovci, 2007
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Trnavský samosprávny kraj), cit. 12.2.2018;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

Prevádzkované v systéme Koha