Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Slovensko. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Pôvodne protiturecká pevnosť z roku 1669 bola po strate vojenského významu v roku 1855 prebudovaná na väznicu.Začiatok pôsobenia činnosti: 1855Typ korporácie: väzniceSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • prevýchova
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • www(Zbor väzenskej a justičnej stráže), cit. 26.1.2024; autorizovaná forma
  • Pisoň, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin : Osveta, 1977; autorizovaná forma
  • www(Wikipédia, Slobodná encyklopédia), cit. 26.1.2024; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha